יהודה ברקן מספר בכינוס של חב"ד כיצד חזר בתשובה

יהודה ברקן חזר בתשובה וייזכר כאדם צנוע והלוואי שכל יוצאי חלציו ילכו בדרכו.