יכירו וידעו כל יושבי תבל

הגויים מתחילים להבין שעם ישראל הוא העם הנבחר - עם השם!