יעקוב בן ארי – על ארבע זוגות תפילין

הרב יעקב "קובי" בן ארי משכנע יהודים רבים להניח ארבעה זוגות תפילין לפחות פעם אחת.