כוחו של דיבור

התוועדות עם הרב שמעון וייצהנדלר המדבר על כוחו של דיבור להפוך את העולם ולהביא את הגאולה.