נידון למוות בתלייה בשואה מניח תפילין כשהחבל על צוארו

סיפור מרגש עד דמעות על יהודי שבזמן השואה הקפיד להניח תפילין גם כאשר חבל התלייה היה מונח על צוארו ובזכות זה ניצל.