נשמה יורדת לעולם

נשמה טהורה יורדת לעולם ומתלבשת בגוף, ירידה צורך עליה, למלא תפקיד בעולם