סרקוזי קיבל תשובה באגרות קודש שהוא יהיה נשיא צרפת

סרקוזי קיבל הדרכה משליח חב"ד בצרפת לכתוב לרבי באגרות קודש ועל פי התשובה שקיבל באגרות קודש נבחר להיות נשיא צרפת