עצרת גאולה ומשיח תשפ"ב

עצרת גאולה ומשיח לזירוז הגאולה שהתקיימה בבת ים בשנת ה'תשפ"ב