פאה נכרית – כיסוי ראש מהודר לאשה נשואה

פאה נכרית היא כיסוי ראש מהודר, כי היא מכסה את כל השער לחלוטין; שהרי הזוהר הקדוש אוסר לחלוטין בגילוי אפילו שערה אחת, ואף בירכתי הבית, כאשר האשה לבדה. ומבטיח ברכות גדולות לאשה שאפילו קורות ביתה אינם רואים שום שערה משערותיה.