שלום עליכם מלאכי השלום

אברהם פריד שר "שלום עליכם מלאכי השלום"