שליח הרבי הרב ישראל גולדשטיין בבית הלבן

נאומו של שליח הרבי הרב ישראל גולדשטיין בבית הלבן הוא קידוש השם ברבים