הַשיר "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל"

מקהלת שירה שרה את השיר "אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו... הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל".