העולמות הנסתרים חלק א' – הרב לויצ"ח גינזבורג

לימוד סדר השתלשלות היא מצוה רמה ונישאה ומביאה ללב שלם. הרב גינזבורג נותן הסבר על עולם האצילות - עולם הספירות, על עשר הספירות המקבילים לעשר כוחות הנפש.