הפעילות של ניידות חב"ד

ניידות חב"ד הם טנקים של מצוות. בסרטון זה עדות של אנשים פרטיים וחיילים בצבא במבצע עופרת יצוקה ועוד על פעולות אנשי חב"ד הנפלאות.