הקשר שלנו לחברון ולמערת המכפלה נצחי

בסרטון זה משוחחים נועם ארנון ויהורם גאון ומעידים שהקשר שלנו לחברון ולמערת המכפלה קשר עתיק יומין וקשר נצחי.