השופט הקטן

משפט הבשם והשמן בו נעזר המושל בילד ששמו יהודה לפסוק דין צדק בחכמה.