ניגון הבעל שם טוב

ניגון הבעל שם טוב שמנגנים אותו גם בזמן אמירת "קדושה". ניגון מרגש ומלהיב כאחת.