גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון

לדברי הנביא חגי (פ"ב): גדול היהי כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון שני פירושים. על פי פשט הכוונה לבית שני לעומת בית ראשון. פירוש שני, בית המקדש השלישי יהיה גדול משני בתי המקדש ראשון ושני.