קטעים מחודש תשרי תשע"ג בבית חיינו 770

בצפייה בסרטון זה אפשר לחוות מעט את התענוג הגדול של החסידים הנוסעים בחודש תשרי לבית חיינו - 770. את התפילות, את השמחה, את הריקודים, את אחוות החסידים, את האוירה הנפלאה. דברים שאותם לוקחים לכל השנה.