הזדמנות אחרונה – סיפורו של אלון ענוה שעבר מוות קליני

בסרטון זה מספר אלון ענוה שעבר מוות קליני. סיפורו מרתק מסעיר ומצמרר. כדאי להפיץ סיפור זה כדי לזכות את הרבים ולעודד את כולם בהתחזקות בתורה ומצוות וקרבה לקב"ה.