שירת "לכה דודי"

פרויקט שירי שבת פרוייקט התנדבותי שמטרתו היא הפצת אור השבת. האומנים שרים שירי שבת בלחנים המסורתיים עם עיבודים חדשים.