ניסי מלחמת ששת הימים

הרבי שליט"א מלך המשיח מליובאויטש מנבא שבוע מראש את ניסי מלחמת ששת הימים, ומבטיח שנצא ממלחמה זו בניצחון גדול.