ניידות חב"ד – סרט תדמית

סרט תדמית עבור דינר לארגון "ניידות חב"ד להפצת יהדות" באלול ה'תש"ע 5770.