הקדמה לפנימיות התורה

הרב מנחם מענדל ווילשנסקי מדבר על פנימיות התורה (חסידות) ועל שני המאורות הגדולים העומדים בראשה הבעל שלם טוב ואדמו"ר הזקן.