אברהם פריד שר את השיר "ירושלים אורו של עולם"

אברהם פריד שר את השיר הנפלא "ירושלים אורו של עולם... והקב"ה הוא אורו של ירושלים.