חנן בר סלע מנגן ניגוני חב"ד

חנן בר סלע מנגן ניגוני חב"ד: הופ קוזק, א-לי אתה ואודך ועוד.