חיליק פרנק בניגון חב"ד לכבוד שבת

חיליק פרנק מנגן את הניגון: "שבת קודש", במסגרת בית המדרש לתורה וחיים, ישיבת ההסדר פתח תקוה. ניגוני חב"ד כובשים את העולם.