ריקודי דידן נצח של ה' טבת תשע"ג בבית חיינו

שמחת "דידן נצח" של ה' טבת תשמ"ז ממשיכה להדהד באוזני החסידים ואין הם פוסקים לרקוד ולשיר לכבוד הניצחון במשפט הספרים בכל שנה בה' טבת.