השיר "לכבוד חמדת לבבי" נוסח ספרד

השיר "לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא" על ידי התזמורת האנדלוסית אשדוד במוצאי שבת, כשהקהל משתתף בהתלהבות.