להתבונן בבריאה ולהתפעל מנופיה המרהיבים ומצליליה המרגיעים

הקב"ה ברוב חסדיו ברא טבע נפלא שיש בו נופים מרהיבים וצלילים מרגיעים כדי להנות בהם את בני האדם וכדי שיכירו בגדולתו ויתקשרו אליו.