ילדים בהצגה של מבצע צבאי

ילדים בארץ חווים את מה שקורה בארץ עם אויבינו המנסים להשמידנו, היה לא תהיה! בסרטון זה מציגים חיילי צבאות ה' מבצע צבאי לחיסול מחבלים, לאחר המבצע הם אינם שוכחים שתפקידם העיקרי הוא להיות חיילים בצבאות ה'.