ניגון חב"ד בחתונה של נכד אדמו"ר מצאנז שליט"א

ניגוני חב"ד משמחים את כל העולם גם חתנים וכלות, בסרטון זה רואים את חסידי צאנז שרים בהתלהבות רבה את הניגון: צמאה לך נפשי.