שירת הבריאה – פרק שירה מוחשי

כל נברא אומר שירה לבורא עולם בכל יום, קל וחומר האדם שצריך להרבות בתפילה ולימוד תורה בכל יום ולשבח את בוראו ולהודות לו על כל הטובות שעושה עמו תמיד בכל עת ובכל שעה.