מרדכי בן דוד בקטעי שירה ודיבור מרגשים כשאבי פיאמנטה מלווהו בחליל

מרדכי בן דוד בקטעי שירה ודיבור מרגשים מתוך ציפיה לגאולה האמיתית והשלימה כשאבי פיאמנטה מלווהו בחליל.