התבוננו בטבע המדהים הזה ושבחו למי שברא כל אלה

התבוננו בטבע המדהים הזה בהם מסתתר בורא עולם, ושבחו למי שברא את הטבע בו הוא מתלבש ומתעלם. אכן אתה א-ל מסתתר!