כשנופים מדהימים רצים נגד עינינו במהירות אנו מרגישים יראת הרוממות מבורא עולם

כשנופים מדהימים רצים נגד עינינו במהירות אנו מרגישים יראת הרוממות מבורא עולם המתלבש בעולמו ומסתתר בו.