הרב גרוסמן חתן פרס ישראל מרצה לפני שגרירי רוטשילד

הרב גרוסמן חתן פרס ישראל מרצה לפני שגרירי רוטשילד ומספר סיפורי ניסים והשגחה פרטית נפלאים.