יש הרבה יותר יהודים בעולם ממה שידוע לנו

יש הרבה יותר יהודים בעולם ממה שידוע לנו. בימות המשיח מתגלים עוד ועוד יהודים חבויים. הנה דוגמה ליהודים שמגלים את יהדותם.