יאיר כלב בניגון ישן לבעל התניא

יאיר כלב ותזמורתו מנגנים ושרים בדביקות ניגון ישן לאדמו"ר הזקן בעל התניא.