התוועדות חסידית לילדים

התוועדות חסידית לילדים - על משמעות "משחק המחבואים" בעולם על פי המשל של האב המתחבא מבנו רק כדי שהבן יחפש אותו. ואכן ההסתר הוא בשביל הגילוי.