הרבי מליובאוויטש: הדלקת נרות שבת וחג

הרבי מליובאוויטש מורה לילדה קטנה להתחיל להדליק נרות שבת בכל ערב שבת וחג.