נבואות הרבי שליט"א מלך המשיח 3

נבואות הרבי שליט"א מלך המשיח 3. גם היום כאשר הרבי נכסה מעינינו יש לנו קשר אתו באגרות קודש.