אין מה לפחד מגרמי השמים

הרבי מסביר בסרטון שאין מה לפחד משינויים הקורים בטבע לקיים מה שנאמר: מאותות השמים אל תחתו".