שמחה פורצת גדר בבית חיינו בחודש אדר תשע"א

השמחה פורצת גדר בחודש אדר בשירי משיח וגאולה בתחושה של סיום הגלות ומעין והכנה לגאולה האמיתית והשלימה