קירוב הצעירים

לחסידים יש הרבה הזדמנויות להתוועדות חסידית ומה טוב להתוועד ביום ההילולא של אדמו"ר הזקן כ"ד טבת, והעיקר לנצל את זה למצוה חשובה להוציא יקר מזולל ולקרב את הצעירים לצור מחצבתם.