כל יהודי הוא כור אטומי וחייב לפעול את ההתגלות

הרב זמרוני ציק מסביר שכל יהודי הוא כור אטומי בעל כוחות מיוחדים, ולכן הוא חייב לפעול את ההתגלות האלוקית.