אבא שהציל את חיי בנו – סיפור מרתק

אני ה' רופאך - התרופות לכל המחלות נמצאות בטבע. יגעת ומצאת - תאמן. מכל דבר שרואים או שומעים אפשר ללמוד הוראה בעבודת ה'.