בדורנו תבוא הגאולה

דורנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה. מלך המשיח מוכן לבוא צריך רק להוסיף עוד איזה מעשה חסד. צריך לפרסם בעיתונים שמשיח עומד לבוא.