ילד בן שלוש אומר את שנים עשר הפסוקים

ילד בן שלוש אומר את שנים עשר הפסוקים אותם אומרים ילדי ישראל על פי הוראת הרבי.