ריקודים עד הבוקר בשמחת בית השואבה ב770

בבית חיינו 770 חוגגים את שמחת בית השואבה כל ערב בחג הסוכות עד הבוקר, שמחה המזכירה את שמחת בית השואבה בבית המקדש והמכינה אותנו לשמחה הגדולה של הגאולה האמיתית והשלימה.